HemTjänsterProdukterKunderKontaktFöretagetLänkar

 

 

Excel 
Word 
Outlook 
PowerPoint 
MS Office 
Access 
Paradox 

Paradox

Technigence har konstruerat och vidareutvecklat system baserade på Paradox för Windows sedan 1993. I anslutning till dessa uppdrag har också utbildningar för användarna hållits.

Uppdragen har bl.a. omfattat:

  • Register för husläkarlistning
  • Statistik ur datorjournaler
  • Register för stipendieansökningar
  • System för verksamhetsstatistik inom psykiatrisk verksamhet
  • Hjälpmedelsregister för rehabverksamhet
  • Försäkringsadministration

 


Senast modifierad: 2009-03-28.
Frågor och kommentarer sänds till Technigence AB.
Copyright © 1998-2009 Technigence AB.