HemTjänsterProdukterKunderKontaktFöretagetLänkar

 

 

Excel 
Word 
Outlook 
PowerPoint 
MS Office 
Access 
Paradox 

 

Excel-baserade uppdrag

Technigence har sedan 1989 erfarenhet av att som konsult bygga system baserade på Excel i Windows-miljö. Genom åren har en mängd större och mindre system för att automatisera Excel konstruerats för många olika kunders räkning.

För varje ny Excel-version har de möjligheter som successivt lagts till i Excel medfört att allt bättre system har kunnat konstrueras på allt kortare tid.  Idag bedrivs den största delen av arbetet i Excel 2002 (XP) och 2003 men det finns fortfarande system baserade på äldre versioner. På senare tid har också system konstruerats för Excel 2007 och Excel 2010.

De många olika uppdragen under åren har inneburit att betydande kompetens om såväl Excels möjligheter som om programspråket VBA och frågespråket SQL byggts upp.

EkonomiFaktureringMiljö
 

Senast modifierad: 2009-03-28.
Frågor och kommentarer sänds till Technigence AB.
Copyright © 1998-2009 Technigence AB.