HemTjänsterProdukterKunderKontaktFöretagetLänkar

 

 

Excel 
Word 
Outlook 
PowerPoint 
MS Office 
Access 
Paradox 

Microsoft Office

Officeprodukterna är förberedda för att fungera väl integrerade med varandra. I vissa projekt har det kunnat utnyttjas på ett effektivt och elegant sätt, som i exemplet nedan.

Kvalitetsbokslut primärvård
Landstinget Dalarna tar i primärvården fram Kvalitetsbokslut med en mängd parametrar som jämförs på olika nivåer från vårdcentralnivå till landstinget gemensamt. Lösningen innebär att data samlas in från datorjournalsystemet
Journal III och Access-databaser för att därefter aggregeras med hjälp av Excel, som också genererar diagram. Diagrammen, senast 119 st, med förklaringar används för att skapa bildspel i PowerPoint och kvalitetsbokslut i Word för varje enhet och nivå, sammanlagt 37 dokument på vardera 75 sidor. Avslutningsvis skapas pdf-filer av worddokumenten för att formateringen ska ligga fast.

 

Senast modifierad: 2011-05-16.
Frågor och kommentarer sänds till Technigence AB.
Copyright © 1998-2011 Technigence AB.